Privacyverklaring ACS cleaning

Privacyverklaring ACS cleaning

25 mei 2018

Uw privacy is voor ACS cleaning van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de nieuwe Europese privacywet (AVG) die op 25 mei 2018 van kracht gaat. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we mewt betrekking tot onze website www.acs.nu met de informatie doen die we over u te weten komen.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met ACS cleaning.

 

Contactformulier
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en tot maximaal zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er gemakkelijk bij pakken.

Sollicitatieformulier
Met het sollicitatieformulier kunt u een open sollicitatie bij ons doen. Hiervoor gebruiken wij uw naam, adresgegevens, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en zaken m.b.t. uw beschikbaarheid. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en tot maximaal zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er gemakkelijk bij pakken.

Andere partijen
Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als de wet zegt dat dat moet of als dat nodig is voor onze dienstverlening. In dit laatste geval bent u hiervan ook op de hoogte.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor onze website of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).Sommige partners zijn gevestigd buiten de Europese Unie. In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Cookies
Onze website gebruikt alleen analytische cookies.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

 

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens
Marinus Dammeweg 66
5928 PW Venlo
Telefoon 077 750 16 77 
sales@acs.nu